ΕΝΙΣΑ και ΑΡΜΑΟΣ ΑΕ

Και ο ΕΝΙΣΑ επέλεξε την ΑΡΜΑΟΣ ΑΕ για την ασφαλειά του!

Ο Ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια των Δικτύων και πληροφοριών (ENISA) που βρίσκεται στην Ελλάδα απο το 2004, έχει επιλέξει την ARMAOS για τα υψηλών προδιαγραφών συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιεί.

Πρόσφατα έγινε αναβάθμιση των ACCESS CONTROLS και των συστημάτων καταγραφής και διαχείρiσης εικόνας απο την ARMAOS με ότι πιο σύγχρονο διαθέτει η τεχνολογία.