ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και θέματα ημερησίας διάταξης