ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΑΟΣ Α.Ε

Η ΑΡΜΑΟΣ Α.Ε. ενδιαφέρεται για την επαφή με πιθανούς μελλοντικούς συνεργάτες. Παρακάτω θα βρείτε μία φόρμα υποβολής βιογραφικού σημειώματος και εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης. Συμπληρώστε τα σχετικά πεδία που σας αφορούν και εμείς θα έλθουμε σε επαφή μαζί σας.

career

Η ΑΡΜΑΟΣ Α.Ε. αναζητά:

Τεχνικούς Συστ/των Ασφαλείας

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίου ΤΕΙ Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικά, άδεια οδήγησης για αυτοκίνητο & μηχανάκι,εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, ευχάριστη προσωπικότητα, προθυμία για συνεχή ανάπτυξη & εκπαίδευση.Παροχές: Μισθός βάσει παραγωγικότητας, ασφάλιση, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Η ΑΡΜΑΟΣ Α.Ε. αναζητά:

Υπάλληλο για το Εμπορικό τμήμα για την ανάπτυξη πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: Γνώσεις Η/Υ, Αγγλικά, άδεια οδήγησης για αυτοκίνητο & μηχανάκι,εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, ευχάριστη προσωπικότητα με άνεση του λόγου,προθυμία για συνεχή ανάπτυξη & εκπαίδευση.Παροχές: Μισθός βάσει παραγωγικότητας, ασφάλιση, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  

* Υποχρεωτικό Πεδίο

Προσωπικά Στοιχεία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πρόσθετα Στοιχεία

Επισύναψη Αρχείου

Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τη φωτογραφία σας στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Η ΑΡΜΑΟΣ Α.Ε. δεν θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που θα εισάγετε σε αυτή την φόρμα επικοινωνίας για κανένα άλλο σκοπό εκτός της επικοινωνίας και της αποστολής σε μορφή e-mail περιοδικής ενημέρωσης για τις υπηρεσίες της.